Секундарне анализе истраживачких налаза у светлу нових политика у образовању

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Друштвом истраживача у образовању у Србији и уз подршку пројекта Подршка развоју Људског капитала и истраживању – опште образовање и развој Људског капитала објавио је позив за предлоге нових политика у образовању засноване на секундарним анализама истраживачких налаза међународних и домаћих истраживања.

Не занемарујући општи значај секундарних анализа за поЉе науке, овај позив упућен је истраживачима имајући на уму још један значајан аспект нарочито хуманистичких наука, а то је њихова друштвена улога. Како би дошло до испуњења исте неопходна је добра комуникација између истраживачке заједнице и оних који су заинтересовани да користе истраживачке налазе, укЉучујући и креаторе образовних политика. Стога је општи циЉ скупа који је окупио истраживаче који су одговорили на позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Друштвом истраживача у образовању у Србији био да допринесе разумевању фактора који утичу на квалитет и праведност образовања у Србији и формулисању предлога и мера заснованих на резултатима PISA, TALIS и TIMSS студија; те да покуша да допринесе већој употреби резултата међународних студија, као и других релевантних истраживачких база у области образовања за креирање нових политика у образовању.

 Ова публикација  окупЉа истраживаче који су желели да дају свој допринос овом покушају и допринесу корпусу знања у области образовања и образовне политике користећи се резултатима великих међународних студија.

Публикација је доступна овде