MATM2014

Трећа медјународна конференција МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ одржаће се на Факултету педагошких наука 14. и 15. јуна 2014. године.

Циљ Конференције је унапређивање наставе математике у основној школи, сагледавање актуелних трендова и проблема у савременом математичком образовању, као и развијање наставних компетенција учитеља. Све ближе информације могу се наћи на сајту конференције http://matm2014.blogspot.com/