Kонференцијa »Педагошка истраживања и школска пракса«

Институт за педагошка истраживања из Београда и Учитељски факултет, Универзитета у Београду организују XVII научну конференцију »Педагошка истраживања и школска пракса« Изазови савременог образовања: нове улоге наставника, ученика и родитеља. Конференција ће бити одржана на Учитељском факултету Универзитета у Београду 17. октобра 2014. године. Више информација можете пронаћи  на http://www.ipisr.org.rs/detaljnije/news-ipi-uciteljski-2014