ECER 2015

ECER 2015 – Образовање и транзиција, Прилози истраживања у образовању (ECER 2015 „Education and Transition. Contributions from Educational Research“) ће се одржати од 7-11 септембра 2015. у Будимпешти. Више информација о роковима и начинима пријављивања радова можете пронаћи овде